Schindeleho minerály jsou certifikovány jako zdravotnický prostředek

Účinky Schindeleho minerálů potvrzeny nezávislou univerzitní studií

Sledována byla revmatická onemocnění jako jsou zánětlivá onemocnění kloubů a páteře (např. revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc), degenerativní změny kloubů a páteře (např. artróza, spondylóza), zánětlivé a nezánětlivé onemocnění měkkých tkání (tzv. revmatismus měkkých tkání), systémové onemocnění vazivových tkání a cév (kolagenóza, vaskulitida), projevy určitých onemocnění látkové výměny (např. dna). Hodnocena byla ale také další kritéria, jako únava, skleslost, poruchy spánku, bolesti, celková kvalita života. Výsledky jsou více než výmluvné a těžko pro nim může někdo něco namítat. Produkt se díky této studii stává unikátním a ohlasy, které pravidelně zveřejňujeme, pokud jim snad někdo nevěřil, získávají úplně jinou vypovídací hodnotu.

Celkově bylo sledováno 201 subjektů, z toho 102 užívalo kromě svých běžných léků i Schindeleho minerály. 99 subjektů užívalo pouze své běžné léky. Výsledky srovnávací studie jsou k dispozici od poloviny února 2016 a jsou mimo jiné přesvědčivě doloženy v následujícím grafu. S vyjímkou "mobility" jsou všechny výsledky staisticky velmi významné.

Skupina užívající minerály
Kontrolní skupina

Zlepšení (v %) při silných projevech na počátku

 • Bolesti kloubů
 • Kvalita života
 • Únava
 • Skleslost
 • Poruchy spánku
 • Bolesti
 • Mobilita
 • 100 %
 • 80 %
 • 60 %
 • 40 %
 • 20 %
 • 0 %
76,5%
8,8%
86,7%
24,3%
88,0%
13,0%
66,7%
12,5%
69,2%
9,1%
53,3%
9,5%
33,3%
11,8%

Frekvence výskytu zlepšení u pokusných osob se silnými projevy na počátku studie.

Lottenbach-van Leendert, R.1; Pempelfort, K.1; Schneider, B.2

1 Medidal-Data-Research-CRO, Friedrich-Ebert-Straße 15, D-40210 Düsseldorf | 2 Insitut für Biometrie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH)


Zde je kompletní znění studie ke stažení.

6. 4. 2016