Informace o minerálech

Endotoxin

Schindeleho Minerály vážou Endotoxiny

Co jsou to Endotoxiny a jak vznikají?

Endotoxin je toxin spjatý s určitou bakterií. Je to toxin, který - na rozdíl od exotoxinu - není vylučován v rozpustné formě živou bakterií, nýbrž je strukturální součástí bakterie a uvolňuje se především v situaci, kdy se bakterie rozpadá.

Endotoxiny jsou nejsilnější známé pyrogeny (látky vyvolávající horečku). Jsou součástí buněčné stěny gramnegativních bakterií a vznikají převážně při "ničení" bakterií (např. antibiotiky nebo teplem).

Zdroj: Wikipedie; Hurley, JC; Endotoxemia: methods of detection and clinical correlates. Clinical microbiology reviews. April 1995, roč. 8, čís. 2, s. 268–92.